Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Rozvrh hodín

Novinky

Dôležitý oznam
15. 12. 2014

Dôležitý oznam!

Riaditeľ Gymnázia Jána Hollého v Trnave oznamuje, že 1. septembra 2015 sa na základe súhlasu MŠVVaŠ SR otvára 1 trieda bilingválneho štúdia. Hlásiť sa môžu záujemcovia z 9. ročníka ZŠ a 8. ročníka ZŠ. Termín podania prihlášok končí dňa 20. februára 2015. Prihlášky treba odovzdať riaditeľovi príslušnej ZŠ. Bilingválne štúdium sa bude realizovať v anglickom jazyku. Obsah prijímacích pohovorov bude zverejnený na internetovej stránke školy. 

Blahoželanie k vianočným sviatkom
15. 12. 2014

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a pokoja v novom roku 2015 všetkým rodičom, žiakom a priateľom školy praje kolektív pracovníkov Gymnázia Jána Hollého.   

Minister pán Peter Pellegrini ocenil nášho žiaka Jakuba Obucha
14. 11. 2014

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pán Peter Pellegrini ocenil nášho žiaka Jakuba Obucha, žiaka septimy A, za úspešnú reprezentáciu  Slovenskej republiky na medzinárodnej chemickej olympiáde a získanie bronzovej medaily a na Olympiáde Európskej únie v prírodných vedách a získanie bronzovej medaily.

Gratulujeme!

Zastupovanie
19. 12. 2014

viac tu: zas_08_01.pdf

Projekt Vzdelávame pre budúcnosť - otvorili sme novú digitálnu triedu
9. 6. 2014

Za uplynulé desiatky rokov sa školské triedy menili len kozmeticky a výnimočne. Niektoré zmodernizovali zariadenie, vymaľovali steny a vymenili lavice, ale systém výučby  a pomôcky sa menia pomalšie. Dnes je však nevyhnutné reagovať na rýchlu dobu, prihliadať na požiadavky, ktoré kladie na žiakov i učiteľov meniace sa prostredie. Spoločnosť Microsoft spolu s partnermi preto prišla s projektom Vzdelávame pre budúcnosť, ktorý dokazuje, že digitálne triedy pomôžu žiakom aj učiteľom v kvalitnom vyučovacom procese.

Zoznam voliteľných predmetov - ponuka pre školský rok 2014/2015 pre 3. ročník a septimu
29. 4. 2014

3. ročník a septima

Zoznam voliteľných predmetov - ponuka pre školský rok 2014/2015 pre 4. ročník a oktávu
16. 4. 2014

Ocenenie pre Gymnázium Jána Hollého v súťaži Škola roka
16. 12. 2013

Gymnázium Jána Hollého v Trnave získalo 3. miesto v kategórii gymnázií v súťaži "Škola roka" v rámci Trnavského samosprávneho kraja.

Srdečne blahoželáme!

photo

Sobota 20. 12. 2014

Počet návštev: 5037477

Narodeniny a meniny:

Dnes (Sobota 20.12.2014)

Lukáš Jindra (III.B)
Daniel Kanka (Oktáva A)

Zajtra (Nedeľa 21.12.2014)

Martin Novanský (IV.A)

Pozajtra (Pondelok 22.12.2014)

Adela Adamcová (I. D)

Popozajtra (Utorok 23.12.2014)

Nina Depešová (IV.B)
Tomáš Vido (I. C)
Nadežda Drábiková (II. D)